I Bjurholms IF strävar vi att i så stor utsträckning som det går ha utbildade ledare i våran verksamhet, så vi har regelbundna utbildningar i samarbete med:
        
 
 
 
Genomförda utbildningar
 
2009
-Bas1
-Bas
-Avspark
 
2008
- Föreningslyftet, Bjurholm, 10 april, 17 st deltagare
- Domarkurs 11 manna i Umeå 12-13 april (2 st deltagare från BIF)
-Bas
-Avspark
 
2007
- Avspark, 16 st deltagare
- Domarkurs 7 manna, 10 st deltagare
- Drogförebyggande, 12 st deltagare
 

 
 

Nya tränar/ledarutbildning som startade 2007

 

Svenska Fotbollsförbundet har beslutat att från och med 2007 ska en helt ny tränar/ledarutbildning införas.

 

Ni får här en kort sammanfattning över det nya upplägget och en beskrivning över vad de olika kurserna innehåller. Dessutom ser du ovan en översikt på den nya ”Utbildningsstegen”.  

 

 

Avspark – ”Ingen fotbollsmatch utan avspark” – detta är den grundläggande starten på tränarstegen. 1 dags kurs.

Innehåll:

·          en introduktion i att vara ledare/tränare där fokus ligger på enkelhet, praktiska tips och ett positivt förhållningssätt.

·          ledarskap i träning och match

·          fotbollens spela, lek och lär

·          barn och ungdomars utveckling

·          träning

 

 

Bas 1 Ledarskap – När man har genomfört kursen ”Avspark” går man vidare med denna kurs. 1 dags kurs.

Innehåll:

·          ledarskap inom svensk fotboll

·          att planera ett träningstillfälle

·          att instruera

·          att leda grupper

 

 

 

Bas 1 Spelförståelse – Efter kursen ”Ledarskap” fortsätter utbildningsstegen med denna kurs. 1 dags kurs

Innehåll:

·          bollhållarens alternativ

·          felvänd – rättvänd bollhållare

·          bollhållare & medspelare

·          grundförutsättningar i anfallsspel

 

 

 

Bas 1 Teknik – Efter kursen ”Spelförståelse” fortsätter utbildningsstegen med denna kurs. 1 dags kurs.

Innehåll:

·          att instruera teknik

·          visa hur ett träningspass med tekniktema kan se ut

 

 

 

Bas 1 Träningslära/målvaktsspel – Efter kursen ”Teknik” fortsätter utbildningsstegen med denna kurs. 1 dags kurs.

Innehåll:

·          vikten av motorisk träning

·          förstå fotbollens roll att påverka barns hälsa

·          rätt kost och vätskeintag = hälsa

·          SvFF riktlinjer för träning för barn

·          grundläggande fotbollsträning för barn

·          grundläggande målvaktsspel

 

 

 

Bas 2 – Innehåller samma delmoment som i Bas 1 men varje moment är 2 dagar till skillnad från Bas 1 där det alltså är 1 dag/moment, se bifogad översikt på utbildningsplan.

 

Diplomkurs – Tillämpning av samtliga kunskapsområden som tagits upp under Bas 1 och Bas 2-nivån. 4 dagars kurs.

 

Avancerad nivå och Professionell nivå – Planeras, genomförs och administreras av Svenska Fotbollförbundet.

 

För mer information kring dessa kurser se SvFF:s hemsida www.svenskfotboll.se

 

 

OBS! All ny kurslitteratur är obligatoriskt att införskaffa för den som fortsätter sin tränarutbildning i den nya utbildningsstegen, även kurslitteratur för de nya kurser man inte behöver gå om.

 

 

·          Alla som genomfört Grundkursen i gamla utbildningsstegen kan söka till

      Bas 1-utbildningen.

 

·          Alla som har gått Steg 1 och/eller U 2 i gamla utbildningsstegen kan söka

      Bas 2-utbildningen.

 

·          Alla som genomfört Steg 2 eller U3 i gamla utbildningsstegen kan söka till Avancerad nivå.

 

·          Alla som genomfört Steg 3 i gamla utbildningsstegen kan söka till Professionell nivå.

 

 

Vill ni ha mer information om frågor som berör tränarutbildning, kontakta Västerbottens FF:s kansli, Lasse Lindgren,

0910-380 40, lars@vffboll.ac.se