Gym avgifter
 
Helår  1200:- (kalenderår)
Halvår  700:- (jan-juni eller juli-dec)
Provmånad 200:-
 
Medlemskap i Bjurholms IF krävs
 
Medlemskort köpes av
Pia Nygren
070-696 07 85
 
För mer info angående medlemskap kan ni även kontakta
Bjurholms IF´s Kansli
070 634 20 65